Návrat domů: nenávist po genocidě

Author:
 USC Shoah Foundation
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 8 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP clovek a spolecnost
Subject Area:
 Character Education, Social Studies, Literature, History, Civics & Government, Contemporary World Issues, English Language Arts, Ethics, Foreign Language, Holocaust & Genocide Studies, Humanities, Media & Digital Literacy, Contests

Description:
Prozkoumáním okamžiku, kdy v našem mediálním prostoru zažitý příběh vzpomínání na historii židovské přítomnosti v českých zemích končí, tedy doby návratu přeživších koncentračních táborů po skončení druhé světové války, můžeme identifikovat mnohé setrvalé mechanismy netolerance, které se v naší společnosti objevují dodnes.

Toto poznání může posloužit jako výstraha před lidským utrpením, které mohou pozůstatky propagandy totalitárních režimů způsobovat i po jejich pádu. Může nás také inspirovat k aktivnější účasti na společenském dění a k aktivnějšímu občanství.

V této aktivitě budeme naslouchat vzpomínkám pamětníků a porovnávat je s naší současností. Pokusíme se pochopit mechanismy nenávisti i obrazy nepřátel vytvořené s konkrétním záměrem a dodnes otisknuté ve společenské paměti. Zamyslíme se nad možností změny, sebe sama i společnosti, nad potřebou tolerance a respektu k jiným - a vytvoříme o tom vlastní film.

New Begin Activity »