Dörnhau - Tenyérbe rejtett rajzok

Author:
 Mónika Mészáros
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Hungarian
Estimated completion time:
 3 hour(s)
Standards Addressed:
 Nemzeti Alaptanterv és Kerettantervek (51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei; 4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet mellékletei
Subject Area:
 History, Civics & Government, Ethics, European History, European Literature, Expository Reading and Writing, Holocaust & Genocide Studies, Humanities, Media & Digital Literacy, Visual & Performing Arts, Character Education

Description:
Ebben a feladatban a diákok elsődleges források (a dörnhaui tábor túlélői által készített rajzok, feljegyzések és az emlékeiket rögzítő videóinterjúk) segítségével megismerik, hogy milyen szerepe volt a művészetnek, mint szellemi tartaléknak a túlélésben.
A feladat részeként az elemzett rajzok alapján a diákok rövid videóesszét készítenek.

Javasolt tantárgyak:
Magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, erkölcstan, etika, mozgóképkultúra és médiaismeret, rajz és vizuális kultúra, osztályfőnöki óra, projektek, Holokauszt emléknap

New Begin Activity »