Sonderkommandó, Birkenau

Author:
 USC Shoah Foundation
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Hungarian
Estimated completion time:
 1.5 hour(s)
Standards Addressed:
 NAT, Kerettantervek
Subject Area:
 

Description:
A tananyag a Saul fia című Oscar-díjas magyar filmhez kapcsolódóan az auschwitz-birkenaui lágerben működő Sonderkommandó témáját dolgozza fel.
A diákok elsődleges források - túlélők és szemtanúk videóinterjúinak részletei - segítségével megismerik a Sonderkommandó helyét és szerepét a lágerben. A videóinterjú-részletek elemzése során az ismeretbővítésen túl a diákok értelmezik a valós és "lehetetlen" választás fogalmát is.

Javasolt tantárgyak: történelem, társadalomismeret, erkölcstan, etika, mozgókép- és médiaismeret, magyar nyelv és irodalom, művészetek, idegennyelv, hittan, osztályfőnöki óra, holokauszt emléknap, projektnap(ok)

New Begin Activity »