Byli jsme uprchlíky 1938

Author:
 USC Shoah Foundation
Grade Level:
  8 -  12
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 1.5 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP G
Subject Area:
 History, Civics & Government, Contemporary World Issues, European History, Government, World History

Description:
Tato aktivita zkoumající fenomén uprchlictví a migrace je věnována příběhu Britského výboru pro uprchlíky z Československa a jeho nejznámějšímu spolupracovníkovi, siru Nicholasi Wintonovi.

Studenti využijí svědectví a další primární zdroje informací k reflexi evropské uprchlické zkušenosti ve dvacátém století, včetně aktivit sira Nicholase Wintona.

Aktivita studenty seznámí s osudy židovských uprchlíků v předvečer druhé světové války. Prostřednictvím svědectví pamětníků jim pomůže prozkoumat postoje české společnosti k židovským uprchlíkům z okupovaného československého pohraničí, předloží k úvaze situaci rodičů posílajících své děti do Anglie takzvanými Kindertransporty.

Aktivita vznikla ve spolupráci s OpenEye a byla podpořena fondem Isabel & Alfred Bader Fund, součástí Bader Philanthropies.

New Begin Activity »