Szaleństwo nienawiści. O antysemityzmie Europy lat 30.

Author:
 USC Shoah Foundation
Grade Level:
  7 -  12
Language:
 Polish
Estimated completion time:
 0.75 hour(s)
Standards Addressed:
 Uczeń/uczennica charakteryzuje strukturę spoleczną, narodowościową i wyznaniową odrodzonego państwa polskiego; uczeń/uczennica charakteryzuje wielokulturowość społeczeństwa II RP; rozpoznaje przejawy rasizmu, szowinizmu, antysemityzmu i ksenofobii.
Subject Area:
 historia, WOS, jezyk polski, etyka

Description:
W latach 30. XX wieku świat dał się ponieść fali nacjonalizmu i ideologii rasistowskiej. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z relacjami świadków owych wydarzeń historycznych. Przybliżenie losów konkretnych osób, przeciw którym ta ideologia była skierowana, ma również na celu kształtowanie postaw obywatelskich i budowanie empatii wobec grup mniejszościowych.

New Begin Activity »