Codzienność w cieniu Zagłady info

Author:
 POLIN
Grade Level:
  7 -  12
Language:
 Polish
Estimated completion time:
 1.5 hour(s)
Standards Addressed:
 Uczeń/uczennica przedstawia przyczyny i skutki Holokaustu oraz opisuje przykłady oporu ludności cywilnej; dobro moralne i wartości moralne; hierarchia wartości; wartości autoteliczne i instrumentalne, konflikt wartości; wartości wybierane i realizowane;
Subject Area:
 jezyk polski, WOS, historia, etyka

Description:
Lekcja przedstawia życie codzienne w getcie jako sytuację nieustannej opresji, przemocy, niepewności i strachu. Przybliża podstawowe zagadnienia związane z polityką separacji i izolacji nazistowskich Niemiec oraz skutki restrykcji i terroru, którym poddawani byli mieszkańcy gett w okupowanej Polsce. Uczniowie zestawiają wiadomości zdobyte po obejrzeniu relacji świadków z innymi źródłami hisotrycznymi. Używając tzw. chmury słownej wybierają informacje, które są według nich najważniejsze dla zrozumienia tematu.

New Begin Activity »