Чи безпечно бути собою?

Author:
 USC Shoah Foundation
Grade Level:
  10 -  12
Language:
 Ukrainian
Estimated completion time:
 1 hour(s)
Standards Addressed:
 Державний стандарт загальної середньої освіти МОН України
Subject Area:
 History, Civics & Government, Ethics, Genocide Studies, Media & Digital Literacy, Sociology

Description:
Урок, що базується на особистому досвіді свідків з різними ідентичностями, що ставлять під загрозу питання рівності у правах.
Заняття має на меті підняти та розглянути проблему «вразливих» ідентичностей в умовах недемократичних суспільств, де відсутні гарантії прав людини. Заняття включатиме в себе проблему як в соціальному, так і особистісному розрізі.
Використання відеосвідчень має показати їх цінність як першоджерела та можливість особистісного підходу до колективного досвіду, встановити зв’язок сучасного розуміння прав і свобод людини з трагічним досвідом минулого, через людський вимір зрозуміти й оцінити вплив тоталітарних режимів – сталінського СРСР та нацистського, встановленого на теренах України, – на життя окремих людей. Аналіз фрагментів відеоінтерв’ю передбачає роботу з короткою інформацією про життєві обставини, в яких перебували свідки. Це заняття допоможе зрозуміти причини появи 24 статті Конституції України та глибшого розуміння поняття вразливості ідентичності.

New Begin Activity »