Mi a szerelem?

Author:
 Mongyi Norbert
Grade Level:
  11 -  12
Language:
 Hungarian
Estimated completion time:
 0.75 hour(s)
Standards Addressed:
 A feladat megfelel a NemzetiAlaptanterv és a Kerettantervek 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei; 4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet mellékleteinek
Subject Area:
 Contemporary World Issues, Character Education

Description:
A feladat elvégzése nyomán a diákok kritikai gondolkodása fejlődik azáltal, hogy megtanulják a kontextus szerepének értékelését adott narratívák (írott és audiovizuális szövegek, történetek) értelmezésekor. A feladat fejleszti a diákok empátiás készségét a szerelem mint univerzális - világnézeten, valláson, ideológiákon, nemi irányultságon is átívelő - emberi érzés értelmezésén keresztül.
A diákok megtanulják, hogyan segíti az elsődleges források – videóinterjúk – elemzése az árnyalt gondolkodás fejlődését és a különböző perspektívák értékelését. A tananyag segíti a tanulók szövegértési és kommunikációs készségeinek fejlesztését.