Konsekwencje bierności świadków

Author:
 USC Shoah Foundation
Grade Level:
  7 -  12
Language:
 Polish
Estimated completion time:
 1 hour(s)
Standards Addressed:
 Język polski, czytanie i słuchanie; Uczeń/uczennica: wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu; rozpoznaje wypowiedzi o charakterze emocjonalnym i perswazyjnym; rozpoznaje intencje wypowiedzi; dostrzega w wypowie
Subject Area:
 WOS, jezyk polski, godzina wychowawcza, wiedza o kulturze

Description:
Podczas tych zajęć uczniowie zrozumieją co oznacza termin bierny świadek i wpływ braku reakcji na toczące się wydarzenia i losy ich uczestników. Uczniowie obejrzą fragmenty relacji świadków ocalałych z Zagłady oraz osób, które współcześnie doświadczają dyskryminacji i wykluczenia i opisują jak bierność świadków wpłynęła na ich życie. Uczniowie planują projekt kampanii zwalczającą bierność na krzywdę, którą mogliby przeprowadzić u siebie w szkole.

New Begin Activity »