Antisemitismus včera a dnes

Author:
 PANT
Grade Level:
  8 -  12
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 0.75 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP
Subject Area:
 Character Education, Social Studies, History, European History, Genocide Studies, Holocaust & Genocide Studies, Psychology, Sociology

Description:
V této aktivitě jsou žáci/žákyně seznámeni s historií antisemitismu a se základními mechanizmy jeho fungování a dopady na vztahy a atmosféru ve společnosti. Žáci/žákyně se zamyslí nad jeho důsledky. Sledují krátká videa s výpověďmi pamětníků holocaustu a s příklady současného šíření nenávisti. Napíší krátký text, v němž vyjádří své vlastní postoje a zamyslí se nad tím, jak se šíří nenávist mezi různými společenskými skupinami v současnosti.

New Begin Activity »