Civilek az 1956-os forradalomban

Author:
 Vojcsik József
Grade Level:
  11 -  12
Language:
 Hungarian
Estimated completion time:
 1.5 hour(s)
Standards Addressed:
 NAT és Kerettantervek
Subject Area:
 History, Ethics, European History, Media & Digital Literacy, World History, Geography

Description:
A feladat során a diákok az 1956-os forradalom néhány eseményét ismerik meg civilek perspektívájából - videóinterjúk segítségével. Értelmezik az egyes szemtanúk magatartását és attitűdjét, viszonyukat a forradalomhoz. Megvizsgálják és összevetik, hogyan jelenik meg ugyanez a tankönyvi szövegekben (hivatalos történetírásban). A diákok a forrásokban megjelenő előítéleteket is felismerik és értelmezik, valamint megértik a multiperspektivitás fogalmát: azt, hogy az egyes emberek különbözőképpen élik meg akár ugyanazon eseményt is.
A megismert történetekre reflektálva fogalmazást írnak a többszempontúsággal kapcsolatosan.

Tantárgyak: történelem, etika, magyar nyelv és irodalom, osztályfőnöki óra, megemlékezés, projektnap.

Ez a feladat az Európai Bizottság "Európa a polgárokért" programja által támogatott "Információ vagy manipuláció - hogyan lépjünk fel a propagandával szemben?" című projektje keretében készült.

New Begin Activity »