Być Żydem w nazistowskich Niemczech

Author:
 Adam Musial
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Polish
Estimated completion time:
 1.5 hour(s)
Standards Addressed:
 Analiza i rozumienie materiału video, tekstu pisanego i materiału ikonograficznego.
Subject Area:
 History, Ethics

Description:
Uczniowie dowiadują się, jak prowadzona przez nazistowskie Niemcy państwowa polityka antysemicka oraz postawy członków społeczeństwa niemieckiego wpływały na życie żydowskich obywateli Niemiec lat trzydziestych XX wieku. Uczniowie dowiadują się też, jak wymienione procesy i zjawiska ograniczały podstawowe prawa żydowskich Niemców oraz różne obszary ich życia lub wręcz je uniemożliwiały.

New Begin Activity »