Svědkové bezpráví a nečinnost přihlížejících

Author:
 Marcel Mahdal
Grade Level:
  8 -  10
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 1 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP
Subject Area:
 Character Education, Civics & Government, Ethics, European History, Psychology, Sociology

Description:
Absolvováním této aktivity si studenti rozšíří své digitální kompetence, naučí se nové informace a pochopí mechanismus fungování sociálně-psychologického jevu zvaného "apatický svědek" (angl. bystander effect), aby pochopili potřebu aktivní pomoci a překonali pasivitu svědků útlaku či bezpráví.

New Begin Activity »