Niemile widziani - skutki propagandy podczas wydarzeń Marca 1968 r.

Author:
 USC Shoah Foundation
Grade Level:
  8 -  12
Language:
 Polish
Estimated completion time:
 2 hour(s)
Standards Addressed:
 Uczeń: opisuje system władzy w latach 60. i 70. w PRL [...]; charakteryzuje realia życia społecznego z uwzględnieniem specyfiki czasów gomułkowskich[...] ; przedstawia w czasie i przestrzeni różnorodność przyczyn kryzysów społecznych 1968,[...]
Subject Area:
 WOS, historia

Description:
Uczniowie poznają historię wydarzeń nazwanych przez historyków antysemicką kampanią Marca 1968 r. i ich skutki dla zwykłych ludzi, którzy nie mając żadnego wpływu na swoje losy musieli opuścić kraj, który uważali za ojczyznę. Zajęcia mają na celu uświadomienie uczniom, czym jest propaganda i jak łatwo jest manipulować opinią i nastrojami społecznymi.

Zajęcia powstały w ramach projektu „Informacja vs. Manipulacja. Jak nie poddać się propagandzie.” realizowanego dzięki wsparciu Unii Europejskiej w programie Europa dla Obywateli.

New Begin Activity »