Svoboda slova, cenzura a propaganda v Československu 1968

Author:
 Marcel Mahdal
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 1.5 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP
Subject Area:
 History, Cinema, Civics & Government, Contemporary World Issues, European History, Government, Character Education

Description:
Absolvováním této aktivity si žáci/žákyně rozvíjí svoji mediální a digitální gramotnost a občanské kompetence prostřednictvím analýzy a interpretace různých typů primárních historických pramenů. Tyto vybrané dokumenty jim přiblíží období pražského jara a nastupující normalizace. Vytvoří si svůj vlastní názor na omezování svobody slova a vyjadřování zejména v totalitních nebo autoritářských režimech.

Tato aktivita vznikla jako součást projektu "Informace proti manipulaci. Jak se postavit propagandě" (Information vs. Manipulation. How to stand up against propaganda) podpořeného programem Evropa pro občany (Europe for Citizens) Evropské unie.

New Begin Activity »