Hol van nektek haza?

Author:
 USC Shoah Foundation
Grade Level:
  10 -  12
Language:
 Hungarian
Estimated completion time:
 1.5 hour(s)
Standards Addressed:
 NAT és Kerettantervek
Subject Area:
 Character Education, Literature, History, Civics & Government, Contemporary World Issues, Ethics, Humanities

Description:
A feladat segíti, hogy a diákok felismerjék az előítéletek és az antiszemitizmus jelenlétét a társadalomban és ehhez kapcsolódóan a propaganda hatását. Nemzeti szimbólumokon keresztül elgondolkodnak a hovatartozás, a befogadás és kirekesztés jelenségéről különböző korokban. A diákok mai videófelvételek és sajtócikkek, valamint egy holokauszttúlélő és egy antiszemitizmus-kutató aktivista videónterjújának részleteit elemezve fejlesztik kritikai gondolkodásukat. Képesek lesznek kapcsolatot teremteni múltbeli és jelenkori események és ideológiák között és személyes történeteken keresztül, emberi sorsokhoz közel kerülve fejlesztik empátiás készségüket, valamint megfogalmazzák álláspontjukat a témához kapcsolódóan.

Javasolt tantárgyak: történelem, társadalomismeret, magyar nyelv és irodalom, etika, mozgókép- és médiaismeret, hittan, osztályfőnöki óra

New Begin Activity »