Československo 1918 – poslední pogrom – osudové osmičky

Author:
 Marcel Mahdal
Grade Level:
  8 -  9
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 0.5 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP G
Subject Area:
 European History, Government, Media & Digital Literacy

Description:
Absolvováním této aktivity žáci/žákyně pochopí důsledky nevymahatelnosti práva
krátce po založení Československé republiky v roce 1918. Rozvinou si své digitální, čtenářské dovednosti a občanskou kompetenci pomocí analýzy a interpretace klipu vzpomínek pamětníka a zformulují vlastní názor.