Van egy álmom

Author:
 Zachor Alapítvány
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Hungarian
Estimated completion time:
 1.5 hour(s)
Standards Addressed:
 NAT
Subject Area:
 History, Ethics, World History

Description:
A feladat Martin Luther King polgárjogi mozgalmával, valamint ehhez kapcsolódóan a diszkrimináció és rasszizmus kérdésével foglalkozik.
A feladat célja, hogy a tanulók képet kapjanak a 20. századi Amerikáról, a fehérek és feketék között fennálló jogi egyenlőtlenségről, és a diszkrimináció elleni küzdelemről.
A munka során a tanulók elsődleges forrásokkal - videóinterjúkkal és archív dokumentummal – dolgoznak, ezeket elemzik és értelmezik.

Javasolt tantárgyak:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, etika, erkölcstan, mozgóképkultúra és médiaismeret, osztályfőnöki óra.
Feladatfejlesztő: Mészáros Mónika

A feladat az Európai Unió Jogok, egyenlőség és polgárság (2014-2020) programja támogatásával készült.
This activity was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

New Begin Activity »