Przybycie do Auschwitz - obrazy i indywidualne doświadczenia

Author:
 USC Shoah Foundation
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Polish
Estimated completion time:
 1 hour(s)
Standards Addressed:
 Uczeń: rozpoznaje główne miejsca eksterminacji Żydów polskich i europejskich oraz innych grup etnicznych i społecznych; analizuje i i interpretuje mat. źródłowe dot. niemieckiej polityki eksterminacyjnej.
Subject Area:
 Historia, jezyk polski, WOS

Description:
Podczas tych zajęć uczniowie zastanowią się nad osobistymi doświadczeniami tych, którzy przybyli na rampę w obozie Auschwitz-Birkenau. Obejrzą fotografie z tzw. Albumu z Auschwitz, pokazujące przybycie węgierskich żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci w roku 1944, wysłuchają też ocalałych, którzy przeszli przez podobny proces.

Wykonując te zajęcia, uczniowie przeanalizują fotografie jako źródło podstawowe, dowiedzą się, w jaki sposób można wykorzystać świadectwo do analizy innych podstawowych źródeł i zostaną zaznajomieni z Albumem z Auschwitz i kontekstem historycznym jego powstania.

--------------------------
Kompleks obozów Auschwitz, utworzony w 1940 r., składał się z obozów koncentracyjnych, zagłady i obozów pracy. Dla jasności w zajęciach IWitness nazwa Auschwitz odnosi się do głównego obozu; Auschwitz-Birkenau lub Birkenau odnosi się do ośrodka zagłady; a Auschwitz-Monowitz lub Monowitz odnosi się do obozu pracy.

New Begin Activity »