A nankingi mészárlás

Author:
 Zachor Alapítvány
Grade Level:
  11 -  12
Language:
 Hungarian
Estimated completion time:
 1 hour(s)
Standards Addressed:
 NAT és Kerettantervek
Subject Area:
 History, Civics & Government, Genocide Studies, Media & Digital Literacy, Psychology, World History

Description:
A diákok ebben a tananyagban a nankingi mészárlás előzményeivel és hátterével ismerkedhetnek meg. Propaganda-anyagokat elemeznek, korabeli újságcikket és visszaemlékezést olvasnak, illetve a nankingi mészárlás túlélőivel készült videóinterjúkat néznek meg és elemeznek.
A feladat elvégzése során megismerik az állami propaganda hatását és azokat a tényezőket, amelyek a szörnyű mészárláshoz vezettek.

A feladat az Európai Unió Jogok, egyenlőség és polgárság (2014-2020) programja támogatásával készült.
This activity was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

Feladatfejlesztő: Mezei Mónika

New Begin Activity »