Fasizmus

Author:
 Zachor Alapítvány
Grade Level:
  8 -  12
Language:
 Hungarian
Estimated completion time:
 1.5 hour(s)
Standards Addressed:
 NAT
Subject Area:
 History, European History, Foreign Language, World History

Description:
A feladat a fasizmus jellegét és a fasiszta propaganda működését mutatja be. Célja, hogy a diákok megismerjék a fasizmus előretörésének okait az első világháború után.
A feladat során a diákok elsődleges forrásokból gyűjtenek információkat és azok segítségével reflektálnak a tárgyalt témára.

Javasolt tantárgyak:
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, etika, mozgóképkultúra és médiaismeret, osztályfőnöki óra.

Feladatfejlesztő: Mészáros Mónika

A tananyag az Európai Unió ERASMUS+ programjának társfinanszírozásával valósult meg. /Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union.

New Begin Activity »