Příjezd do Osvětimi - fotografie a osobní prožitky

Author:
 USC Shoah Foundation
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 1 hour(s)
Standards Addressed:
 Clovek a spolecnost (RVP)
Subject Area:
 Social Studies, History, Genocide Studies, Holocaust & Genocide Studies, World History, Auschwitz: The Past is Present

Description:
V této aktivitě se studenti seznámí s osobními prožitky těch, kdo v roce 1944 přijížděli na novou příjezdovou rampu tábora Auschwitz-Birkenau. Prozkoumají také fotografie z Osvětimského alba, zachycujícího příjezd jednoho z takových transportů mužů, žen a dětí deportovaných z Podkarpatské Rusi.

V průběhu této aktivity tak studenti vyhodnotí historické fotografie coby primární zdroj informací, poznají, jak může osobní svědectví pomoci při analýze dalších zdrojů informací, a seznámí se s existencí Osvětimského alba a kontextem jeho vzniku.

--------------------------
Komplex táborů pojmenovaný Auschwitz, zřízený roku 1940 u okupovaného polského města Osvětim, zahrnoval koncentrační, vyhlazovací a pracovní tábory. Pro potřeby aktivit IWitness používáme jméno Auschwitz nebo Osvětim k označení hlavního tábora, Auschwitz-Birkenau nebo Birkenau odkazuje na prostor vyhlazovacího tábora, a Auschwitz-Monowitz nebo Monowitz odkazuje na pracovní tábor u továrny Buna.

This activity was derived from Arrival at Auschwitz - Images and Individual Experiences authored by USC Shoah Foundation.

New Begin Activity »