Érkezés Auschwitzba

Author:
 USC Shoah Foundation
Grade Level:
  8 -  12
Language:
 Hungarian
Estimated completion time:
 1.25 hour(s)
Standards Addressed:
 Nemzeti Alaptanterv és Kerettantervek (51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei; 4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet mellékletei
Subject Area:
 Character Education, Social Studies, History, Ethics, European History, Foreign Language, Genocide Studies, Holocaust & Genocide Studies, Humanities, Language and Composition, Media & Digital Literacy, Auschwitz: The Past is Present

Description:
Ebben a feladatban a diákok Auschwitz-Birkenauba deportált túlélők történeteit értelmezik. Az 1944 nyarán, magyar zsidó érkezésekor készült Auschwitz Album fotóit tanulmányozzák, majd visszaemlékezéseket hallgatnak a birkenaui érkezésről. A feladat során elsődleges forrásokat - fotókat és videóinterjúkat - elemeznek és értelmeznek, valamint megismerkednek az Auschwitz Albummal és történelmi kontextusával.

Javasolt tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, Erkölcstan/Etika, Mozgóképkultúra és Médiaismeret, Művészet, Osztályfőnöki óra, Projektek, Holokauszt emléknap

----------------------------
Az auschwitzi lágerkomplexumot 1940-ben hozták létre. Koncentrációs-, megsemmisítő- és munkatáborból állt. Az IWitness feladatokban az Auschwitz megnevezés a főtáborra, az Auschwitz-Birkenau vagy Birkenau megnevezés a megsemmisítő táborra, és az Auschwitz-Monowitz vagy Monowitz megnevezés a munkatáborra utal.

New Begin Activity »