Hogy történhetett meg?

Author:
 Mónika Mészáros
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Hungarian
Estimated completion time:
 1.5 hour(s)
Standards Addressed:
 Nemzeti Alaptanterv és Kerettantervek (51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei; 4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet mellékletei
Subject Area:
 History

Description:
A feladat célja, hogy a tanulók képet kapjanak a holokauszthoz vezető útról.
A munka során a diákok történelmi és irodalmi forrásokat, valamint Auschwitz-Birkenauba deportált túlélők személyes történeteit értelmezik.
A tanulók elsődleges forrásokat - videóinterjúkat, forrásszövegeket - elemeznek, megtanulják, hogyan használhatók az interjúk más elsődleges források elemzéséhez és értelmezéséhez, valamint megismerkednek Auschwitz és Birkenau történetével.
Javasolt tantárgyak:
Magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, erkölcstan, etika, mozgóképkultúra és médiaismeret, osztályfőnöki óra, projektek, Holokauszt emléknap
----------------------------------------------------------------------
Az IWitness feladatokban az Auschwitz megnevezés a főtáborra, az Auschwitz-Birkenau vagy Birkenau megnevezés a megsemmisítő táborra, és az Auschwitz-Monowitz vagy Monowitz megnevezés a munkatáborra utal.

New Begin Activity »