A holokauszt szerepei

Author:
 Mónika Mezei
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Hungarian
Estimated completion time:
 2 hour(s)
Standards Addressed:
 Nemzeti Alaptanterv és Kerettantervek (51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei; 4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet mellékletei
Subject Area:
 Character Education, Social Studies, European History, Genocide Studies, Holocaust & Genocide Studies, Humanities, Psychology

Description:
A feladat során a diákok az áldozatok, szemlélők, elkövetők és embermentők helyzetéről, választási lehetőségeiről, a holokauszt előtti és alatti felelősségéről gondolkodhatnak. Különböző szempontokból nyerhetnek rálátást az eseményekre, illetve az azokhoz vezető útra. Kritikai gondolkodásukat fejlesztik, miközben arról gondolkodnak, mennyiben van választási lehetőségünk sorsunk alakításában, milyen fontos szerepet játszhattak az egyéni döntések a történelem alakulásában. Aktív állampolgárságra nevel annak vizsgálatával, hogy mi az egyén felelőssége, és mennyiben, milyen eszközökkel változtathatja meg az eseményeket.

New Begin Activity »