Identita

Author:
 USC Shoah Foundation
Grade Level:
  7 -  11
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 0.75 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP G
Subject Area:
 Character Education, History, Civics & Government, Ethics, European History, Government, Holocaust & Genocide Studies, Religion, World History

Description:
Tato aktivita studentům pomůže prozkoumat fenomén lidské identity, její konstrukce, a toho, jak se v průběhu života naše identita může měnit, či být nám vnucována zvenčí.

S pomocí filmových vzpomínek občanů předválečného Československa, kteří byli za Protektorátu označeni za Židy, se zamyslíme nad národními, jazykovými a náboženskými identitami a nad tím, kdo o nich rozhoduje.

Na základě nově získaných informací pak na téma lidské identity, její konstrukce a proměn napíšeme vlastní text.

New Begin Activity »