A bőrönd

Author:
 Gonda, Zita and Molnár, József
Grade Level:
  10 -  12
Language:
 Hungarian
Estimated completion time:
 3 hour(s)
Standards Addressed:
 A feladat megfelel a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettantervek 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteinek és a 4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet mellékleteinek
Subject Area:
 Ethics, European History, Holocaust & Genocide Studies

Description:
A tananyag elvégzése nyomán a diákok a veszteség fogalmának értelmezésével, a választásokról és a túléléshez szükséges tényezőkről való gondolkodással fejlesztik önismeretüket és empátiás készségüket, valamint megtanulják értékelni a többszempontúságot.