Stupně nenávisti

Author:
 OpenEye z. s.
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 0.75 hour(s)
Standards Addressed:
 RVP
Subject Area:
 History, Government

Description:
Studenti a studentky za pomoci úryvků filmových svědectví přeživších různých genocid lépe porozumí roli předsudků a mechanismu stereotypizace v lidské společnosti. Získají přehled o škále projevů z předsudků a stereotypů vycházející z nenávisti a o jejich důsledcích. Aktivita jim pomůže formulovat vlastní názor.

Aktivita vznikla v rámci projektu "Proti xenofobii, rasismu a antisemitismu prostřednictvím svědectví" za finanční podpory EU v programu Práva, rovnost a občanství.