"...magunkra ismerhetünk egykori tiszta lelkek tükrében"

Author:
 Árpási Ildikó
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Hungarian
Estimated completion time:
 1.5 hour(s)
Standards Addressed:
 Nemzeti Alaptanterv és Kerettantervek (51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei; 4/2013. (I. 11.) számú EMMI rendelet mellékletei
Subject Area:
 Literature, History, Ethics, Osztályfonöki óra

Description:
A tananyag segítségével a diákok elmélyítik ismereteiket az irodalmi levél műfajáról, Radnóti Miklós költészetéről, a Bori noteszről és a Levél a hitveshez című versről.
A feladat elvégzése nyomán a tanulók megismerik az elsődleges források (videóinterjúk) elemzésének lehetőségét, és a személyes történetek értelmezése által fejlődik empátiás készségük.
A feladatot Árpási Ildikó középiskolai tanár fejlesztette.

Javasolt tantárgyak:
Magyar nyelv és irodalom, történelem, etika, osztályfőnöki óra, projektek, Holokauszt emléknap

New Begin Activity »