Levél a hitveshez

Author:
 Árpási Ildikó
Grade Level:
  12 -  12
Language:
 Hungarian
Estimated completion time:
 0.75 hour(s)
Standards Addressed:
 A feladat megfelel a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettantervek 51/2012.
Subject Area:
 Literature, Language and Composition

Description:
A tananyag során a diákok elmélyítik ismereteiket az irodalmi levél műfajáról, Radnóti Miklós költészetéről, a Bori noteszről és a Levél a hitveshez című versről. Megismerik az elsődleges forrás (videóinterjú) elemzésének lehetőségét, és fejlődik empátiás készségük. A tananyag elvégzése segíti a tanulók szövegértési és kommunikációs készségeinek fejlesztését.

A tananyagot Árpási Ildikó középiskolai tanár fejlesztette.