Mám sen

Author:
 Open Eye z.s.
Grade Level:
  9 -  12
Language:
 Czech
Estimated completion time:
 1.5 hour(s)
Standards Addressed:
 
Subject Area:
 History, Ethics, Foreign Language, United States History, Social Studies

Description:
V této aktivitě se studenti seznámí s americkým hnutím za občanská práva a s problémem rasové diskriminace a rasismu. Cílem této aktivity je zvýšit povědomí o kořenech situace ve Spojených státech a nastínit historii tamního hnutí za občanská práva. Studenti budou analyzovat a interpretovat primární zdroje, svědectví pamětníků a archivní filmy.

Aktivita vznikla v rámci projektu "Proti xenofobii, rasismu a antisemitismu prostřednictvím svědectví" za finanční podpory EU v programu Práva, rovnost a občanství. This activity was funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

New Begin Activity »