Nauczanie cyfrowe z użyciem platformy IWitness.

Tuesday April 21, 2020
Platforma edukacyjna IWitness wspomaga nauczanie i uczenie się online w czasie epidemii koronawirusa.

IWitness to bezpłatna platforma edukacyjna USC Shoah Foundation zawierająca niemal 3500 pełnych relacji świadków historii, jak również wiele multimedialnych zajęć wpisujących się w program nauczania polskich szkół. Zajęcia są skonstruowane wokół relacji wideo, które można wykorzystać na lekcjach różnych przedmiotów. Zajęcia rozwijają umiejętności cyfrowe, krytycznego myślenia oraz inne kompetencje i umiejętności potrzebne w 21. wieku. IWitness jest ponadto platformą aktywizującą jej użytkowników: wbudowany w nią edytor filmów wideo pozwala uczniom i uczennicom na komponowanie własnych opowieści filmowych.

Wskazówki, jak korzystać z platformy:

Zajęcia w języku polskim
Na platformie IWitness jest do dyspozycji kilkanaście zajęć w języku polskim oraz dziesiątki zajęć w innych językach, które można wykorzystać na różnych lekcjach. Dotyczą one wielu zagadnień z zakresu nauk humanistycznych. Oto różne typy zajęć: Lekcje, MQ, IQ, VA, GSt.

Kliknij w poniższy link, żeby zapoznać się z zajęciami w języku polskim na platformie IWitness.
Ułożone są one według przedmiotów nauczania i poruszanej tematyki. Zajęcia w języku polskim na platformie IWitness.

Organizujemy webinaria dotyczące użycia relacji wideo i portalu IWitness. Tu można zapoznać się z informacjami na ich temat. Webinaria są nagrywane, dzięki czemu można obejrzeć je w dowolnej chwili.

Głównym partnerem the USC Shoah Foundation w Polsce jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Więcej informacji: www.polin.pl

back to the top